NIEUWE DUBBEL-CD  PIANO IMPROVISATIONS  1980 & 2020 

Bestel de dubbel-cd door 22,50 (inclusief verzendkosten) over te maken op
NL55 INGB 00047 16 237 tav H.P. de Haas.
Vermeld u daarbij duidelijk uw naam en postadres.

Voor meer informatie klik hier....





NIEUWE CD CANTO OSTINATO

Bestel de cd door 17,50 (inclusief verzendkosten)
over te maken op NL 55 INGB 0004716237
Vermeld svp duidelijk naam en postadres.


Piano compositions of 
the 20th century **

Scarlatti, Beethoven Musorgsky
niet meer leverbaar
 Gong * Improvisations and Harmonies **
  Canto Ostinato ** Pasternak **  Soloduiveldansen Nr II en III * MEANDRES **
 HORIZON   PIWAKAWAKA * Soolmaan ** URGENT **
Klik op de afbeeldingen voor meer informatie.
*De cd's  "Gong", "Soloduiveldansen Nr II en III" en "Piwakawaka" zijn niet meer leverbaar.
Wanneer u 10,- (inclusief portokosten) overmaakt kunt u een kopie op cd ontvangen + bijbehorende informatie
De met ** gemarkeerde CD's zijn verkrijgbaar na overmaking van 17.50 ( Inclusief portokosten ) op
NL 55 INGB 0004716237  tnv Polo de Haas, onder vermelding van naam, adres en gegevens van de bestelde CD.
Deze wordt U na ontvangst van het bedrag direct toegestuurd.